TARCZA ANTYKRYZYSOWA

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał pakiet trzech ustaw składających się na tzw. Tarczę Antykryzysową. Wskazane regulacje mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę m.in. poprzez odpowiednie wsparcie przedsiębiorców w walce ze skutkami COVID-19.

Najważniejszą z perspektywy firm jest ustawa z dnia 31 marca 2020 r. „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). We wskazanej specustawie dot. walki z koronawirusem znalazły się przepisy przewidujące pomoc dla przedsiębiorców, w szczególności: zwolnienie mikrofirm i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące, wypłacanie świadczeń postojowych i dopłat do wynagrodzeń dla pracowników przez państwo oraz regulacje umożliwiające pracodawcom uelastycznić czas pracy w swoich zakładach.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć klikając poniżej:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA