publikacja-spolka-jawna-zagadnienia-praktyczne

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień dotyczących tejże spółki, wiele miejsca zostało poświęcone na przybliżenie praktycznego aspektu jej funkcjonowania. Autorzy przedstawili wybrane skutki prawno-podatkowe omawianych zagadnień. Książka zawiera również wzory uchwał i pism procesowych, niezbędnych w prowadzeniu spraw spółki. W opracowaniu omówiono w szczególności: umowę i reprezentację spółki jawnej, prowadzenie spraw spółki, majątek spółki i jej przekształcenia, odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, podstawowe zagadnienia podatkowe i rachunkowe dotyczące spółki jawnej.