md_7.08.2014

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi praktycznych zagadnień związanych z występowaniem w stosunkach pracy zjawiska mobbingu i dyskryminacji. Jest ona przeznaczona zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Pozycja szczególnie polecana osobom odpowiedzialnym na terenie zakładu pracy za realizowanie w imieniu pracodawcy polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej, zatrudnionym w działach zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources). Autorzy uwzględnią najnowsze orzecznictwo dotyczące problematyki mobbingu i dyskryminacji. Lektura publikacji pomoże pracodawcom przedsięwziąć działania, które pozwolą zminimalizować ryzyko wystąpienia ich odpowiedzialności za mobbing bądź dyskryminację. Pracodawca po lekturze publikacji będzie dysponował wiedzą jakie kroki należy podjąć, aby zawczasu zapobiec wystąpieniu zjawiska mobbingu i dyskryminacji na terenie zakładu pracy, a w razie ich wystąpienia jakie kroki podjąć, by zminimalizować ryzyko strat. Pracownik zaś, w bardzo przystępny sposób pogłębi swą wiedzę na temat skutecznego dochodzenia roszczeń zarówno w drodze postępowania sądowego jak i przedsądowego. Książka zawiera także przykładowe wzory pism procesowych oraz aktów wewnątrzzakładowych np. regulamin antymobbingowy.