Naszym Klientom udzielamy wsparcia prawnego także w zakresie ich bieżących spraw życiowych. Oferowana pomoc prawna obejmuje w szczególności prowadzenie następujących spraw: rozwody i separacje, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, podział majątku wspólnego, rozliczenia miedzy byłymi małżonkami, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, ubezwłasnowolnienia, sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, sprawy spadkowe i bieżące doradztwo prawne w sprawach życia codziennego.