W ramach stałej współpracy z doradcą podatkowym Kancelaria oferuje swoim Klientom m.in. :

  • prowadzenie postępowań podatkowych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi
  • audyt rozliczeń podatkowych
  • bieżące doradztwo podatkowe oraz planowanie podatkowe polegające m.in. na wyszukiwaniu najbardziej optymalnych rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego oraz VAT, minimalizacji ryzyka podatkowego
  • oceny projektów umów i rozwiązań biznesowych, które klient zamierza zaimplementować w ramach swojej działalności
  • pomoc w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  • prowadzenie postępowania przed organami i sądami administracyjnymi w ww. zakresie
  • doradztwo podatkowe w zakresie projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską (kwalifikowalność danego wydatku, w szczególności w części dotyczącej VAT-u)
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów

Ponadto oferujemy:

  • reprezentację przed organami administracji publiczne, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, m.in. w zakresie zagadnień związanych z prawem budowlanym, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami
  • opracowywanie opinii prawnych z zakresu materialnego prawa administracyjnego.