Jesteśmy grupą prawników wyspecjalizowanych w obsłudze podmiotów gospodarczych z sektora IT. Nowe technologie to nasza pasja. Łączymy wiedzę prawniczą z wiedzą techniczną. Wieloletnie doświadczenie prawników naszej kancelarii pozwoliło nam stworzyć ofertę dedykowaną specjalnie dla grupy przedsiębiorców z branży IT. Dzięki naszemu wsparciu, Klienci mogą skupić się wyłącznie na robieniu biznesów, podczas gdy my – w ramach usługi Asysty Prawnej – dbamy o ich bezpieczeństwo prawne.

Wspieramy zarówno dostawców IT jak i zamawiających. Znając potencjalne ryzyka i zagrożenia projektowe, oferujemy kompleksową obsługę prawną dla projektów IT. Zapewniamy naszym Klientom możliwie jak najszersze zabezpieczenie interesów w relacjach z ich dostawcami, klientami, współpracownikami oraz partnerami handlowymi.

W ramach kompleksowej pomocy prawnej dla sektora IT:

  • tworzymy i negocjujemy m.in. umowy wdrożeniowe, umowy na dystrybucję oprogramowania komputerowego, umowy utrzymaniowe SLA, umowy NDA
  • zapewniamy kompleksową obsługa projektów realizowanych w reżimie zamówień publicznych, m.in. przetargi na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych, na dostawę sprzętu informatycznego. Pomagamy w przygotowaniu ofert (kompletowanie i weryfikacja dokumentów formalnych, w tym także w odniesieniu do konsorcjantów lub podmiotów udostępniających zasoby), przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z procedurą przetargową m.in. umowy konsorcjum, treść zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby, zapewniamy bieżące wsparcie w korespondencji z zamawiającym, przygotowujemy środki ochrony prawnej (odwołania, przystąpienia, skargi), reprezentujemy Klientów w KIO i przed sądami, udzielamy wsparcia w sporach z zamawiającym na etapie realizacji umów
  • tworzymy pełną dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, w tym Politykę Bezpieczeństwa, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, doradzamy m.in. w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych medycznych
_AGA4965-Edit
  • przeprowadzamy audyty umów pod kątem praw własności intelektualnej (np. weryfikujemy klauzule autorsko-prawne, klauzule dotyczące znaków towarowych, weryfikujemy legalność oprogramowania)
  • zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących sklepy i portale internetowe, przygotowujemy wymagane prawem regulaminy, klauzule i oświadczenia niezbędnych dla prowadzenia działalności on-line, w tym zgody konsumenckie
  • oferujemy pakiety windykacyjne, w tym klauzule monitoringu
  • doradztwo w zakresie czynności poprzedzających wdanie się w spór, w szczególności przygotowujemy drafty wezwań, pism, ewentualnych ugód sądowych, prowadzimy negocjacje, uczestniczymy w mediacjach
  • na życzenie Klienta przed wdaniem się w spór sądowy sporządzamy analizę  ryzyka, pozwalającą na oszacowanie kosztów oraz czasu trwania sporu, jak również wydajemy rekomendacje, czy w konkretnej sprawie warto zawrzeć ugodę
  • opracowujemy strategie procesowe, w tym doradzamy w zakresie przygotowania i zabezpieczenia materiału dowodowego
  • oferujemy zastępstwo procesowe

Asysta Prawna gwarantuje Ci: produkt wysokiej jakości, w atrakcyjnej cenie, dopasowany do Twoich potrzeb merytorycznych jak i finansowych.

Zapraszamy do współpracy!

Zadzwoń i poznaj nas a przekonasz się, że usługa stałej Asysty Prawnej stanowi idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

osoba kontaktowa

Grzegorz Kikoła
Dyrektor ds. Sprzedaży i Administracji
tel. 604 25 32 23