Zapewniamy WSPARCIE PRAWNE PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH oraz PEŁNĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY IT. Przez wsparcie PRAWNE PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH rozumiemy w szczególności opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów na dostawy sprzętu komputerowego, umów o współpracę w zakresie obsługi informatycznej przedsiębiorstwa, umów serwisowych, umów na wdrożenie dedykowanego oprogramowania, umów licencyjnych na oprogramowanie, pomocy prawnej, w tym udzielanie porad i opinii w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony baz danych, praw do strony internetowej lub ich zawartości, poufności w zakresie współpracy technologicznej.

Doradztwo z zakresu szeroko rozumianego prawa nowych technologii, w szczególności:

  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców prowadzących sklepy i portale internetowe, w tym przygotowywanie wymaganych prawem regulaminów, klauzul i oświadczeń niezbędnych dla prowadzenia działalności on-line
  • doradztwo w zakresie sporządzania kontraktów wdrożeniowych oraz umów utrzymaniowych i outsourcingowych
  • ochrony danych osobowych w  projektach IT