Kancelaria prawnicza CONTRAHENDO świadczy pomoc prawną podmiotom leczniczym oraz indywidualnymgrupowym praktykom lekarskim, pielęgniarskimpołożniczym, oferując im rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo prawne i konkurencyjność na rynku usług medycznych.

Na stałe współpracujemy z doświadczonym lekarzem orzecznikiem – biegłym sądowym. Wspiera on nasze działania w sprawach, w których wypracowanie skutecznej strategii działania, np. linii obrony w sprawach o błędy medyczne, wymaga specjalistycznej wiedzy i doskonałej znajomości procedur obowiązujących przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Informatyzacja systemu ochrony zdrowia i związana z nią reforma zasad prowadzenia dokumentacji medycznej,(przewidująca od dnia 1 sierpnia 2017 r. wyłącznie elektroniczną postać tej dokumentacji) skłoniły nas do podjęcia współpracy z grupą specjalistów z branży IT. Dzięki temu nasza Kancelaria korzysta z profesjonalnego wsparcia technicznego przy negocjowaniu umów, których przedmiotem jest dostawa naszym Klientom systemów informatycznych dedykowanych dla ochrony zdrowia.

lpp
pl