Świadczymy pełen zakres usług dla podmiotów leczniczych, począwszy od opracowania dokumentów rejestracyjnych oraz organizacyjnych, poprzez stały monitoring prawny działalności leczniczej, aż do przygotowania podmiotów leczniczych do procesów restrukturyzacyjnych.

Pakiet „Ochrona Prawna dla Ochrony Zdrowia – Podmioty Lecznicze” obejmuje m. in.:

 • doradztwo w sprawie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności leczniczej
 • opracowanie dokumentów założycielskich i innych wymaganych dla rejestracji podmiotu leczniczego
 • rejestrację podmiotu leczniczego
 • opracowanie regulaminów i innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych
 • opracowanie umów o pracę oraz umów cywilnych (kontraktów) zawieranych
  z personelem medycznym i niemedycznym.
 • stały monitoring bezpieczeństwa danych medycznych, w tym przechowywania
  i udostępniania dokumentacji medycznej
 • wsparcie w postępowaniach w sprawie zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych
 • w przypadków publicznych podmiotów leczniczych – wsparcie w postępowaniach
  o udzielanie zamówień publicznych
 • reprezentację podmiotu leczniczego w postępowania sądowych, w tym prowadzonych z tytułu odpowiedzialności za błąd medyczny lub o zapłatę za wykonane i nieopłacone świadczenia zdrowotne (tzw. nadwykonania)
 • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przez wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • audyt prawny działalności leczniczej (audytowane są wszystkie obszary tej działalności albo wyłącznie te wskazane przez Klienta)
 • udzielania konsultacji i porad prawnych z zakresu prawa medycznego