• Doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, w tym sporządzanie umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie
  • sądowe dochodzenie roszczeń przysługujących twórcy z tytułu naruszenia jego osobistych i majątkowych praw autorskich