Kancelaria Prawnicza CONTRAHENDO świadczy usługi prawne zarówno na rzecz polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności z obszaru niemieckojęzycznego. Dlatego też świadczona przez nas pomoc prawna uwzględnienia regulacje prawa krajowego i zagranicznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, dzięki stałej współpracy z adwokatem wietnamskim, poszerzyliśmy zakres naszych usług o pomoc prawną dla osób, które chcą rozwijać działalność gospodarczą w krajach azjatyckich.

Prawo spółek

 • tworzenie, przekształcenia i likwidacja spółek prawa handlowego
 • bieżąca obsługa korporacyjna organów spółek
 • reprezentacja sądowa w postępowaniu rejestrowym
 • reprezentacja sądowa, m.in. w sprawach sporów dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki, odpowiedzialności członków zarządu, zaskarżania uchwał organów spółek

Prawna ochrona konkurencji

 • reprezentacja w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w zakresie kontroli koncentracji i praktyk monopolistycznych
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie roszczeń przedsiębiorców w związku z wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa, fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzającym w błąd oznaczeniem towarów lub usług, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianiem do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwem produktów, pomawianiem lub nieuczciwym zachwalaniem, utrudnianiem dostępu do rynku, nieuczciwą lub zakazaną reklamą

Prawo reklamy

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie umów dotyczących stworzenia reklamy oraz przeprowadzenia kampanii reklamowej, dokonywanie oceny prawnej przypadków stosowania reklamy naruszającej dobre obyczaje, w szczególności reklamy porównawczej i wprowadzającej  w błąd

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu  upadłościowym
 • reprezentacja w toku postępowania upadłościowego

Umowy handlowe

 • doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów handlowych
 • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy
 • pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie realizacji umów
 • przeprowadzamy audyty zawartych umów pod kątem ich zgodności z prawem oraz   należytego zabezpieczenia interesów Klienta

Prawna pomoc w windykacji należności

 • prowadzenie sądowej windykacji należności
 • kompleksowa reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Mediacje i sądownictwo polubowne

 • reprezentujemy interesy naszych Klientów podczas postępowań mediacyjnych oraz w trakcie postępowań przed sądami arbitrażowymi