Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem w 2020 r. pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 (COVID-19) zaistniała konieczność wprowadzenia w wielu krajach na świecie, w tym również w Polsce szczególnych i nadzwyczajnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W Polsce przygotowano pakiet ustaw tzw. Tarczę Antykryzysową. Wskazane regulacje mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę m.in. poprzez odpowiednie wsparcie przedsiębiorców w walce ze skutkami COVID-19.

Najważniejszą z perspektywy firm jest ustawa z dnia 31 marca 2020 r. „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). We wskazanej specustawie dot. walki z koronawirusem znalazły się przepisy przewidujące pomoc dla przedsiębiorców, w szczególności: zwolnienie mikrofirm i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące, wypłacanie świadczeń postojowych i dopłat do wynagrodzeń dla pracowników przez państwo oraz regulacje umożliwiające pracodawcom uelastycznić czas pracy w swoich zakładach. Szerzej na temat powyższych zagadnień możecie Państwo przeczytać klikając w link: Tarcza Antykryzysowa.

Pandemia koronowirusa to niewątpliwie poważne zagrożenie dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Aby powrót do normalności okazał się możliwy należy w odpowiednim czasie zareagować na pojawiające się  zmiany i związane z nimi problemy finansowe. Teraz jest właśnie moment aby zaangażować wszelkie siły i środku, aby uchronić firmę przed bankructwem. Dlatego też – „wszystkie ręce na pokład”, tak aby statek w postaci Państwa firmy podążył jak najszybciej w kierunku wymarzonego lądu.

Mając powyższe na uwadze, chcąc wspomóc Państwa w tym trudnym okresie i służyć w jak najszerszym wymiarze swoją wiedzą i doświadczeniem, ustaliliśmy dodatkowe dyżury, tak aby pozostać do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 604 25 32 23 lub 733 255 992.

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiety PIERWSZEJ POMOCY PRAWNEJ, które będą stanowiły realne wsparcie dla prowadzonych przez Państwa biznesów. W zależności od sytuacji, w której się znajduje Państwa firma oferujemy następujące rodzaje pakietów wsparcia:

OPTYMALIZACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

RESTRUKTURYZACJA

UPADŁOŚĆ