Czy słaba efektywność pracy może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem?

Z wyroku SN z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. II PK 87/14 wynika, że jak najbardziej może. Zdaniem sądu pracodawca jest uprawniony do rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z pracownikiem, który był nieefektywny w świadczeniu obowiązków pracowniczych, bo uzyskiwał najniższe, niezadowalające, niesatysfakcjonujące i nieakceptowalne „sprzedażowe” wyniki pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego w porównaniu do innych pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy. Jest to możliwe nawet wówczas, gdy pracownikowi nie można było przypisać braku sumienności lub staranności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Wprawdzie umowę o pracę zalicza się do umów (kontraktów) starannego działania, ale nie oznacza to, że ocena starannego wykonywania obowiązków pracowniczych obywa się bez względu na wyniki (efekty) świadczonej pracy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przedmiotową kwestią prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

Dodaj komentarz