Czy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za długi spółki?

Wierzycielom często umyka fakt, że w sytuacji, gdy posiadają niezaspokojoną wierzytelność wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wówczas, gdy egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, mają możliwość zaspokojenia się z majątku osobistego członków zarządu takiej spółki. Przepisem, który daje taką możliwość jest art. 299 kodeksu spółek handlowych.

W praktyce pojawia się pytanie co w sytuacji, gdy członkowie zarządu spółki dokonali umownego podziału czynności i zadań realizowanych w ramach zarządu między jego poszczególnych członków. W konsekwencji tylko jeden członek zarządu był odpowiedzialny np. za kwestie finansowe spółki. Sąd Najwyższy w wyroku z 15.5.2014 r., II CSK 446/13 potwierdził, że tego typu umowa łącząca członków zarządu co do sposobu kierowania sprawami spółki, nie uchyla odpowiedzialności członka zarządu wynikającej z art. 299 k.s.h. Umowa taka ma jedynie znaczenie wewnątrzorganizacyjne.

Skontaktuj się z nami, gdy potrzebujesz dalszych informacji.

Dodaj komentarz