OPTYMALIZACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

OPTYMALIZACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

wsparcie prawne obejmuje m.in.:

  • renegocjowanie kluczowych umów z dostawcami, kontrahentami, klientami (w tym ocenę możliwości zastosowania klauzuli rebus sic stantibus w przypadku realizowanych umów np. dostawy, najmu, leasingu, kredytu itp., kompleksowa ocena umów pod kątem możliwości zawieszenia obowiązku ich wykonywania w okresie pandemii, wypowiedzenia lub rozwiązania);
  • doradztwo przy ubieganiu się o możliwość skorzystania z ulg i rekompensat w ramach specustaw (instrumenty przewidziane Tarczą Antykryzysową);
  • analiza i doradztwo w obszarze regulowania zobowiązań w okresie trudności finansowych, z uwzględnieniem zminimalizowania odpowiedzialności kadry zarządzającej i zapewnienia płynności finansowej;
  • przygotowanie pism do organów administracji państwowej, samorządowej;
  • sporządzenie pism procesowych do sądu w przypadku kluczowych kontraktów;