Sylwia Ratajczyk

3

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat związana z jednostkami ochrony zdrowia, zarówno sektorem publicznym, jak i prywatnym, gdzie zdobyła bogate doświadczenie nie tylko z zakresu prawa medycznego, ale także ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Uczestniczyła w projektach związanych z informatyzacją podmiotów leczniczych, w szczególności dotyczących prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.