Agnieszka Roguska-Kikoła

1

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, organizowanej w porozumieniu z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Będąc stypendystką programu Sokrates-Erasmus odbyła roczne studia na Uniwersytecie w Kolonii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu własności intelektualnej i prawa pracy. Specjalizuje się także w prawie spółek. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. pracując na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w renomowanych warszawskich kancelariach prawniczych, zaś od 2010 r. jako właścicielka Kancelarii Prawniczej CONTRAHENDO, świadcząc pomoc prawną m.in. na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów z branży IT. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa handlowego oraz prawa pracy, w tym m.in. współautorka książek „Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne”, „Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Zagadnienia praktyczne”, „Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne”, „Spółka celowa a konsorcjum. Zagadnienia prawne, podatkowe i finansowe”.