RESTRUKTURYZACJA

RESTRUKTURYZACJA

W przypadku gdy działania podjęte w ramach optymalizacji bieżącej działalności gospodarczej okażą się niewystarczające, wówczas eksperci naszej Kancelarii pomogą Państwu przejść przez proces restrukturyzacji firmy.

wsparcie prawne obejmuje m.in.:

  • przeprowadzenie analizy prawnej, która z form postępowania restrukturyzacyjnego będzie właściwa w przypadku Państwa firmy;
  • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • zapewnienie pełnego wsparcie prawnego w trakcie procesu restrukturyzacyjnego, począwszy od otwarcia postępowania aż do jego zakończenia;
  • doradztwo przy procedurze zwolnień indywidualnych jak również przy przeprowadzeniu zwolnień grupowych w Państwa firmie m.in. sporządzimy opinie prawne, udzielimy konsultacji pisemnych i telefonicznych, weźmiemy udział w spotkaniach roboczych, będziemy uczestniczyć w spotkaniach ze związkami zawodowymi, przygotujemy stosowną dokumentację niezbędną przy zwolnieniach grupowych.